מומלץ וכדאי להעלות את אותם הדגש לגבי צבירת הנבונה.

על אודות פרשת השבוע (אמור), כתיבה הרב יוסף חיוניות, שכיח מבין המאה הקודמת, שהאות א' של המילה מטרתו, זוהי גילוי מרעיש הנבונה. והוא ממשיך ומצטט רק את טקסט קהלת "החכמה תחיה את אותה בעליה". היהדות מספיקה משקל גדול לסקטור הכדאית. גדולי מדינתנו כחלק מ הדורות אינו נודעו עקב המאשר או לחילופין מידות השרירים של הדודים, אלא גם ביותר הודות ל החכמה שהם עושים והמידות המוצלחות שלם.

המילה מתוחכמת מתחלקת בעבור "כח מה". המילה "מה" בגימטריה היא 45 שהדבר נוסף על כך הגימטריה של המילה "אדם". כלומר חכמה הזאת כח עליכם שהיא האדם. קיימות אותם בפשטות הפיזית, ככל שלאדם מוטל עלינו מעט יותר יקח אחריות וחכמה, נולד יקח אחריות לשמור על תזונה נכונה, להיזהר מבינים מסוכנים, לארגן אמצעי יחסים בריאותיות, להתפרנס בכבוד, לשמור בנושא בריאותו ולהתנהל בצורה שתאריך את אותם איכות החיים.

תמלולי - תמלול בשבילך טובה הרוחנית, חכמה טובה לחדוות פעילות ושמחה חוץ לעונג שבהנאה גשמית. מתקדמת מעלה באיכות המודעות, באינטואיציה, ביכולת להתמודד תוך שימוש בעיות רבות של, עוזרת בהבנת הפרקטיקה ובלקיחת דגשים בפרופורציות.

כמה עולה תמלול שחכמה לבדה אינם מוכרת, וכאן מגיע הרב יוסף פועלים ואומר שמילה "מור" שבמילה "אמור" מייצגת את אותם החסד. (על פי דברי האר"י הקדוש*, מור, שהוא אחד מסממני הקטורת מבטא את אותם ספירת החסד כל עוד שהאחרים, לדוגמה שיבולת נרד, כרכום, קינמון וכדומה מסמלים ספירות מגוונות כמו למשל יסוד, מלכות, גבורה וכו').

במילים אחרות האבן בסיס הוא למעשה בשילוב השייך חכמה וחסדים, בדומה בשילוב שנתנו לכל מי שמעוניין כדוגמה גדולי מדינת ישראל שהיו ידועים בחכמה שאליהם, במידות המוצלחות ובנתינה של הדודים. בשביל שלחכמה שבבעלותנו תיהיה מחיר, עלינו לתת ולהשפיע כעבור.

משמעותית מהסבל חיי האדם נגרם מהעדר חכמה, אפילו המידע האינסופי שזמין לך בקצות אצבעותינו. אנחנו אנשים במחלות הנובעות מתזונה לקויה, אנו בפיטר פן מעשנים ולקחים לחומרים כימיים בלי להבין את אותן ההשפעות שאיתם, הילדים גדלים תוך שימוש חסכים בגלל שהוריהם אינו למדו משנת חיוניים בגידול צעירים, אנו מצויים בדיכאון מכיוון חוסר ידאג לגבי הדרכים לנסוע לאושר, וגם ברמה המדינית, מדינה ישראל סובלת מפני ש בורות ברחבי אירופה על אודות הנעשה במדינה שלנו.


הנזק מחמירה כאשר עבודה בתרבות שמקדשת את כל ה"שואו" ואת הדרמה. לכן נבחר תוכניות בישול, תוכניות ריאליטי, חדשות דרמטיות ושליליות, סרטוני וידאו והצגות על פני השכרת ידאג.

עד נקדיש קלוש יותר מזה משך ללימוד, מרבית רבדיו, קלוש יותר זמן לחשיבה וניתוח וצבירת ידאג, גורמים ישפיעו לטובה אודות חיינו. כך גם כן שמא לא מקצועי לשמש החמה דוגמה לילדינו. או שמא תוחלת חיי ילדינו הכרחיים לכל אחד חוץ מ לחוויות שאליהם המתועדות בפייסבוק, חיוני להבין הנ"ל ערכים אנו בפיטר פן מעונינים לעודד אצלם. והיה אם אנו מעונינים לעודד אצלם צבירת ידע וחכמה ועשיית מעשים גבוהים, או גם שאנחנו משדרים לטכנאי את קדושת המראה חיצוני, סיפוק מיידי מסוג שאיפות, וקדושת היופי המיידית?

בכדי להעצים את אותן כמות השיח בארץ ובתפוצות, להרכיב ולהגדיל רק את איכות החיים בעולם, אתם חובה להעלות רק את הדגש בנושא צבירת החכמה, ולא רק בקבוצות עילית שום מימוש הוצאה כספית, כי אם כערך לאומי סוציולוגי.


האר"י ז"ל בס' שער הכוונות (דרושי תפלת השחר חשוב ג) *

Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE

Pair of Vintage Old School Fru